นักศึกษา

ผมสามารถ ตรวจสอบการเป็นนักศึกษาได้ไหมครับ
และผมไม่ได้สอบเมื่อเดือน มกราคมนี่ สามารถแก้ไขอะไรได้ไหมครับ

เรียน   คุณธนวัฒน์

          หากมีการลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนลาพักการศึกษา ทุกๆ ภาคการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน จะมีสถานภาพนักศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ ถึงแม้นว่าจะมีเหตุจำเป็นไม่สามารถจะเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษานั้นๆ ได้

           และหากภาคการศึกษาที่ 1/2565 มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ ยังมีสิทธิลงทะเบียนสอบซ่อมของภาคการศึกษาดังกล่าวได้ ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนสอบซ่อมวันที่ 1 - 18 มี.ค.2566  หรือจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป หากประกาศผลการสอบล่าช้ากว่ากำหนด

           และการลงทะเบียนเรียนของ มสธ. จะต้องลงทะเบียนตามปฎิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนด หรือสามารถลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องรอผลการสอบ หากถึงเวลาลงทะเบียนเรียนตามปฎิทินการศึกษาปีการศึกษานั้นๆ

            เบื้องต้นไม่พบข้อมูลลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 หากประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาดังกล่าว ให้ดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ.2566 (หมดเขตลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเรียนให้) และเมื่อลงทะเบียนเรียนแล้ว ประมาณ 3 - 5 วันทำการ  ให้เข้าไปเลือกแผนการศึกษา และเลือกรูปแบบการสอบ ตามที่แนบ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/ นี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยครับ

             คู่มือลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2565 ตามที่แนบ https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/page147  นี้

             หรือตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดการสอน วัน เวลาสอบ ตามที่แนบ https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/regform  นี้

              Download  แบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย ตามที่แนบ https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้

              ลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์ ตามที่แนบ http://cs.stou.ac.th/register/  นี้ครับ

 

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ