บัตรนักศึกษา

พอดีส่งใบคำร้องทำบัตรนักศึกษาใหม่ไปแล้วค่ะ(มศธ.26)จ่ายค่าธรรมเนียมทำบัตรแล่วด้วยค่ะอยากทราบว่า
มหาลัยได้ดำเนินการให้หรือยังค่ะ

เรียน   คุณจุรีพร

         ได้รับคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาของคุณแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน หากเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้จะใช้รยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา