ตรวจสอบการชำระเงิน

ดำเนินการชำระเงิน เพื่อลงทะเบียน 99421 และ 99312 จำนวน 2 วิชา ผ่านธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ทั้งนี้ขอสอบถามเพื่อติดตามสถานะการชำระเงินผ่านระบบเรียบร้อยแล้วหรือไม่

เรียน   คุณณารา

         เบื้องต้นไม่พบข้อมูลลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565  รบกวนแจ้งชื่อ - ชื่อสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา และแจ้งขอตรวจสอบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 พร้อมแนบหลักฐานลงทะเบียนเรียน ผ่าน E - mail : re.reoffice@stou.ac.th  นี้ เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา