การกรอกแบบฟอร์ม

ต้องการลาพักการศึกษาภาค 2/2564 กับ 1/2565

ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ลาพักการศึกษา
กรอกช่องที่ 2 ชนิดการลงทะเบียนเป็นเลข 5 ลาพักการศึกษา
แล้วช่องที่ 5-8 ต้องกรอกยังไงครับ หรือไม่ต้องกรอก

ลาพักการศึกษา 2 ภาค ต้องส่งสองใบหรือใบเดียวครับ
ขอบคุณครับ

เรียน   คุณวริศ

          แบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย  (2) ชนิดลงทะเบียน ให้กรอกเลข 5  ส่วนช่องที่ 5 - 8.1  ให้กรอกเลข 0  ทั้งหมด

           1 แบบฟอร์ม / 1 ภาคการศึกษา กรณีของคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม 2 ใบ ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ