http://cs.stou.ac.th/register

เข้าสู่ระบบที่เว็บนี้ไม่ได้ค่ะ เด้งเป็นสีแดงว่า เลขบัตรประชาชนหรือรหัสนักศึกษาไม่ถูกต้อง

เรียน   คุณอาคิรา

          กรณีเลือกแผนการศึกษา และเลือกรูปแบบการสอบภาคการศึกษาที่ 2/2565 ให้ไปตามที่แนบ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/  นี้

           สำหรับช่องทาง http://cs.stou.ac.th/register/ นี้ เป็นช่องทางลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์ นักศึกษาเก่า และลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา