ลงแผนการเรียน​ ก.2วันเวลาเรียนสอนเสริมชนกัน

พอดีพี่สาวได้ลงเรียน​ แล้วเลือกเรียนเป็นแผนก.2​ ทั้งสามชุดวิชา​ พบว่ามีวันเวลาการเรียนสอนเสริมที่ตรงกันค่ะ​ เลยอยากสอบถามทางอาจารย์​ ว่าควรแก้ไขยังไงดีคะ

อีกข้อค่ะ​ เพิ่งรู้ว่าเค้ามีเลือกรุ่นที่เรียนด้วย​ ถ้าเราสามารถเลือกตรงนี้ได้​ เราจะสามาเข้าเรียนในวันเวลาที่ไม่ตรงกันไเ้ใช่มั้ยคะ​ ส่วนนี้เราต้องเลือกจากตรงไหนคะ​ พอดีมีคนมาแชร์ในเพจ มสธ.ค่ะ​

ขอบคุณค่ะ​ 🙏🏻​

เรียน   คุณพรพิมล

          เบืองต้นหากเลือกแผนการศึกษา ก2 หรือ ก3 ที่ website ของมหาวิทยาลัย จะมีช่องเลือกรุ่นที่จะต้องเข้ารับการสอนเสริมให้เลือก หรือมีเพียง 1 รุ่นเดียว ในชุดวิชานั้นๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ เพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสอบ และมิให้มีเลือกตารางสอนเสริมตรงกัน และเมือเลือกรุ่นแล้ว จะต้องเข้ารับการสอบเสริมตามวัน เวลา ที่กำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนไปเข้ารับการสอนเสริมในรุ่นอื่นๆ ได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนได้ ดังนั้นหากเลือกแผนการศึกษา และเลือกรุ่น จะต้องตรวจสอบ และพิจารณาให้รอบคอบครับ

          แผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2565 และเลือกรูปแบบการสอบ ตามที่แนบ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/  นี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ