ลงทะเบียนเรียนผิด

ลงทะเบียนเรียนผิดกลุ่มวิชาไปเลือกกลุ่มวิชาเดียวกัน2วิชาจะเป็นอะไรไหมค่ะหรือค่อยลงทะเบียนเรียนภาคเรียนต่อไปได้ไหมค่ะโครงสร้างหลักสูตรให้เลือกกลุ่มชุดวิชาละ1ชุดวิชา

เรียน   คุณชลดา

         หากสอบผ่านทั้ง 2 ชุดวิชา สามารถเลือกชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้ หากโครงสร้างหลักสูตรมีหมวดเลือกเสรีครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ