ขอใบเสร็จลงทะเบียนเรียนของทางมหาลัยเพื่อเอาไว้เบิก

ผมจ่ายค่าสมัครลงทะเบียนเรียน แล้วชำระทางเซเว่น
อยากจะทราบว่าผมจะขอใบเสร็จชำระเงินของทางมหาลัยเพื่อเอาไว้ในการเบิกได้ที่ไหนครับ

เรียน   คณปองภูมิ 

         หากเลือกแผนการศึกษา และบันทึกเข้าระบบแล้ว จะดำเนินจัดทำใบเสร็จรับเงินตามขั้นตอนต่อไป และหากเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

         

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา