รหัสวิชา 93257 ต้องซื้องหนังสือใหม่มั้ย

คือผมมีหนังสือรหัสวิชา 93257 แต่ชื่อวิชาคือศัตรูพืชเบื้องต้นแล้วในเว็บลงทะเบียนวิชานี้ชื่อ การจัดการสุขภาพพืช คือยังไงครับเปลี่ยนชื่อวิชาแล้วต้องลงวิชานี้อยู่มั้ย

เรียน   คุณ

         ชุดวิชา 93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น   จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเป็นชุดวิชา 95257 การจัดการสุขภาพพืช  ซึ่งเป็นชุดวิชามีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิขากำหนดที่จะต้องสอบให้ผ่านครับ

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา