ค่าลงทะเบียนเรียน

3ภาคการศึกษาที่จ่ายเงินไปเป็นจำนวนเงินเท่าไร ต้องการทราบจำนวนเงินครับ

เรียน   คุณยศวัจน์

         เบื้องต้นไม่สามารรถแจ้งเป็นจำนวนเงินให้ทราบได้  ทั้งนี้ให้ยื่นคำร้องใบเสร็จรับเงินย้อนหลังตั้งแต่ภาคศึกษาที่ 1/2563 - 1/2564 (รวม 3 ภาคการศึกษา)  เนื่องจากสาเหตุใดอธิบายหรือชี้แจงให้ชัดเจน และจัดส่งคำร้องทางไปรษณีย์ถึง สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ