การเทียบแทนชุดวิชา99312 เทียบแทน99203

ดิฉันได้ทำการย้ายสาขาวิชาจากวิทยาการคอม ไปเป็นวิทยาการข้อมูล และได้ถามเรื่องการเทียบวิชา99312 เทียบแทน99203 เนื่องจากเรียน99312ไปแล้ว ทางมหาลัยบอกว่า เทียบแทนกันไม่ได้ จึงได้ลงทะเบียน99203ไป
แต่เมื่อมาตรวจสอบที่เว็บของสาขาวิทยาศาสตร์ พบว่า สามารถเทียบแทนได้ค่ะ
จะต้องทำยังไงต่อไปคะ เพราะลงทะเบียนไปแล้ว ไม่อยากเรียนซ้ำซ้อนค่ะ

เรียน   คุณนารา

          ชุดวิชา 99312  ไม่สามารถเทีบแทนชุดวิชา 99203 ได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา