เหลือวิชาสุดท้ายแต่ไม่เปิดสอนทำไงได้บ้างครับ

วิชา 99321 ไม่เปิดให้ลงทะเบียน 2/2556 ขาดตัวเดียวต้องรอปีหน้าเลยหรือเปล่าครับอยากลงทะเบียนวิชานี้ครับ ทำไงได้บ้าง

เรียน   คุณวันชัย  

         สำหรับชุดวิชาแกน ชุดวิชาเฉพาะ หรือชุดวิชาบังคับ เป็นชุดวิชาที่มีเนิ้อหาค่อนข้างยาก มหาวิทยาลัยจึงเปิดการสอนเพียงปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เช่น หากชุดวิชาใดเปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 จะไม่เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 หรือหากชุดวิชาใดเปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 จะไม่เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ดังนั้นท่านตรวจสอบพบบางชุดวิชาในเปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

         และชุดวิชา 99321  เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และไม่เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ดังนั้นให้รอลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1 ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา