วิชาที่ถามเปิดสอนในเทอมไหน

มีวิชา 91364,91365,91366 ดูในตารางลงทะเบียนเรียนแล้วไม่พบทั้งเทอม1 และเทอม2ค่ะ

เรียน   คุณสุทธิดา 

          ชุดวิชา 91364 , 91365 , 91366  เป็นชุดวิชาที่ผลิตใหม่ ยังไม่เรียบร้อย จึงยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน  ทั้งนี้หากเรียบร้อยแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป หรือแจ้งไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนให้ทราบต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา