เกรด ออกไม่ครบ

พอดี ลง วิชา ไทยศึกษา 10151ไป ภาค ก2 เกรด ยังไม่ออก ไม่ทราบต้องรอหรือป่าว คะ เพราะปรกติต้องออกแล้ว กลัว เพราะจ่ายค่ากิจกรรมเสริม ช้า กลัวเกรดไม่ออก

เรียน   คุณธันย์นิชา  

         ทยอยประกาศผลการสอบภาคการศึกษาที่ 1/2565 แต่หากล่วงเลยระยะเวลาพอสมควรแล้ว ยังไม่ทราบผลการสอบชุดวิชา 10151  ให้สอบถามผ่านช่องทางนี้อีกครั้งครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา