หลักสูตรที่เรียน

สำฤิทธิบัตร

เรียน   คุณวงศพัทธ์ 

         หากต้องการให้ชี้แจงกิจกรรมใด ขอให้อธิบายหรือชี้แจงเพิ่มเติมให้ชัดเจน เพื่อตรวจสอบ และชี้แจงให้ทราบต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา