ขอสอบถามเพิ่มเติม

อยากทราบว่า วิชาไทยศึกษา 10151 แชะวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ 10141 เป็นวิชาที่บังคับให้ศึกษาไหมคะ

เรียน   คุณกานต์ธิดา  

         ชุดวิชา 10151 และชุดวิชา 10141  เป็นชุดวิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชากำหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะต้องลงทะเบียนเรียน และสอบให้ผ่านครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ