คะแนนสอบ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ไม่ทราบว่าใบคำร้องตรวจสอบคะแนนที่ส่งไปเมื่อวันที่2มีนาคม65นั้นทางมหาลัยได้รับไปยังค่ะ เพราะต้องลงทะเบียนสอบซ่อมภายในวันที่18มีนานี่65ค่ะ เผื่อจะได้รับแก้ไขคะแนนหรือผิดพลาดอื่นๆและจะได้ลงสอบซ่อมถูกวิชาค่ะ ขอพระคุณค่ะ

เรียน   คุณอี ทินซาร์ มอน 

         เบื้องต้นสำนักทะเบียนและวัดผลยังไม่ได้รับคำร้องขอตรวจสอบผลการสอบภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทั้งนี้เอกสารต่างๆ ที่จัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยมีจำนวนมาก และจะต้องจัดส่งไปยังส่วนกลางก่อน เพื่อทำการคัดแยก และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา