ขอดูคะแนน

ขอการตรวจสอบคะแนน1/2565 เพื่อปรับปรุงการเรียน ต้องส่งคำร้องทางไหนค่ะ

เรียน    คุณณัฏฐพัชร

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอทราบคะแนนผลการสอบของตนเองเฉพาะบุคคลได้ โดยยื่นคำร้องไปยังมหาวิทยาลัยหลังจากการสอบชุดวิชานั้นๆ แล้วภายใน  90 วัน พร้อมระบุชุดวิชา ภาค/ ปีการศึกษา ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจนค่ะ ทั้งนี้สำนักทะเบียนและวัดผลได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่จะขอตรวจสอบผลการสอบไว้ให้แล้ว โดยที่คุณจะต้องเข้าไป Download แบบฟอร์มได้ที่ website ของมสธ แล้วจะพบแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่จะขอตรวจสอบผลการสอบ ซึ่งจะอยู่ในลำดับที่ 19 หรือ คลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ โดยขอให้คุณกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบ และสแกนผ่านอีเมล์ส่งมาที่ re.reoffice@stou.ac.th โดยด่วนที่สุด อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบคะแนนดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะคะ

 

สุจิตรา แสงโต::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ