การจัดส่งเอกสารการเรียนการสอน ภาค 2/65

สวัสดีครับ กระผมขอสอบถามเรื่องเอกสารการเรียนฯครับ ผมเช็คเลขพัสดุแล้วไม่มีข้อมูลการจัดส่ง
จึงอยากสอบถามเรื่องการจัดส่งฯ เอกสารการสอนครับ ขอบคุณครับ

เรียน   คุณกุลเดช  

         อยู่ระหว่างการจัดเตรียมวัดสุการศึกษาชุดวิชา 80111  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตามขั้นตอน หากเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา