ขอใบเสร็จค่าลงทะเบียนทั้ง 2 เทอม 1/2565 และ 2/2565

ลงทะเบียนผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จทั้ง 2 เทอมเลยค่ะ ต้องการใบเสร็จค่าเทอมต้องติดตามทางไหนคะได้บ้างคะ

เรียน   คุณกุลธิดา

          จัดส่งใบเสร็จรับเงินภาคการศึกษาที่ 1/2565 ให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ทั้งนี้หากยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน จะแจ้งไปยังกองคลังของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดส่งใบแทนใบเสร็จรับเงินต่อไป

          สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2565 กองคลังของมหาวิทยาลัยอยูระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน หากเรียบร้อย จะจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา