อุปกรณ์ในการศึกษา

อุปกรณ์การศึกษาจะได้วันไหนครับ ชำระเงินไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม

เรียน   คุณศรชัย

         อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุการศึกษาชุดวิชา 80111 , 80205 , 80212  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตามขั้นตอน หากเรียบร้อยแล้ว จะทยอยจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา