ไม่ได้รับการจัดส่งกิจกรรมประะจำวิชาแลเอกสารการลงทะ

กิจกรรมประจำวิชา และเอกสารการลงทะเบียน ของภาคเรียนที่ 2/64 , 1/65 , 2/65 ทางมหาวิทยาลัยยังมีส่งไหมครับ ในระบบ แจ้งว่ารอการจัดส่ง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการส่งมาหลายภาคเรียนแล้วครับ ช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ

นมัสการ   พระภูมิสิษฐ์  

              ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน หากมีกิจกรรมประจำชุดวิชา  มหาวิทยาลัยจะจัดส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย  แต่หากชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่มีกิจกรรมประจำชุดวิชา จะไม่มีการจัดส่ง

              ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีกิจกรรมประจำชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ หรือไม่ ได่้จาก https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/homework  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ