ยังไม่ได้รับหนังสือ

ลงทะเบียน ม.ค.66 ตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือเลย

เรียน   ร้อยตำรวจตรี สุชาติ  

         อยู่ระหว่างการจัดเตรียมวัสดุการศึกษาชุดวิชา 40101  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตามขั้นตอน หากเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ