สื่อการสอน

ได้รับหนังสือแล้วแต่ยังไม่ได้เทปตลับประจำชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10111

เรียน   คุณจิรนันท์

         มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดทำสื่อ CD หรือ MP3 หรือเป็นเทปแล้ว ให้นักศึกษาใช้บริการเป็นสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ตามที่แนบ https://elearning.stou.ac.th/  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา