การจัดส่งเอกสารการสอน 2/65

สอบถามรายวิชา 93337 การปรับปรุงพันธู์พืชและการขยายพันธู์พืชครับ
เช็คในแอพของ STOU SISA มันขึ้นเลขพัสดุ และขึ้นสถานะจัดส่งเรียบร้อย
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเอกสารเลยคับ
นำเลขพัสดุไปตรวจสอบในระบบของไปรษณีย์ก็ไม่พบข้อมูล

เรียน   คุณภิรุม  

          ได้จัดส่งวัสดุการศึกษาชุดวิชา 93337  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ให้กับบริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อดำเนินการจัดส่งของบริษัทฯ แล้ว โดยมีเลขไปรษณีย์รับรอง RI748985379TH  นี้ และให้นำเลขไปรษณีย์รับรองนี้ ไปตรวจสอบการจัดส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทยต่อไป  เนื่องจากในระบบของ มสธ. จะเป็นวันจัดส่งให้บริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อดำเนินการจัดส่งของบริษัทฯ ครับ

           ช่องทางติดตามการจัดส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย ตามที่แนบ https://track.thailandpost.co.th/  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ