สถานะการจัดส่งหนังสือเรียน 2565 ภาคปลาย

ได้ทำการเลือกแผนผ่านเวปไซต์ chooseplan และได้ชำระเงินเพิ่มเติมเมื่อต้นเดือน กพ. พร้อมแนบเอกสารเรียบร้อย ซึ่งเช็คล่าสุดยังอยู่ในสถานะตรวจสอบหลักฐานการชำระ ส่วนในทาง student web service ยังไม่ปรากฏข้อมูลใดๆ จึงอยากทราบสถานการณ์ส่งวัสดุการศึกษาของภาคปลาย 2565 ด้วยค่ะ ไม่ทรายว่าจะตรวจสอบได้ที่ไหนอีกคะ? ขอบคุณค่ะ

เรียน   คุณนุชจริม  

         1.มหาวิทยาลัยจะทยอยปรับปรุงข้อมูลเข้าระบบของนักศึกษา ดังนั้นจะใช้ระยะเวลาพอสมควร และขณะนี้ได้บันทึกแผนการศึกษาเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

         2.สำหรับชุดวิชา 40101 , 41214 , 41216  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตามขั้นตอน หากเรียบร้อยแล้ว จะทยอยจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป

         และระหว่างการจัดส่งวัสดุการศึกษาสามารถใช้บริการ E - Book  ตามที่แนบ https://elearning.stou.ac.th/  ก่อนได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา