การส่งกิจกรรม

ผมได้ส่งกิจกรรมชุดวิชา 93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตพืช และ 93468 การจัดการผลผลิตผักเชิงธุรกิจ ไม่ทราบว่า ทาง มสธ ได้รับแล้วหรือยังครับ

เรียน   คุณสาริน 

         เบื้องต้นสำนักบริการศึกษายังไม่ได้รับกิจกรรประจำชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2565 ทั้งนี้เอกสารต่างๆ ที่จัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยจะต้องจัดส่งไปยังส่วนกลางก่อน เพื่อทำการคัดแยก และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา