จะไปรับหนังสือและข้อมูลการเข้าเรียนเมื่อไหร่

สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.กุลจิรา เทียนมณี รหัสนักศึกษา 6510013037 ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการจัดส่งสื่อการเรียนที่ลงทะเบียนไป ตั้งแต่ มกราคม 2566 ปัจจุบัน มีนาคม 2566 ยังไม่ได้รับหนังสือ ชำระเงินและเลือกแผนการศึกษาแล้ว โปรดให้ข้อมูลว่าจะต้องเข้าศึกษาอย่างไร และหนังสือจะได้รับตอนไหน
ขอบคุณสำหรับการตอบกลับล่วงหน้า

เรียน   คุณกุลจิรา  

         ชุดวิชาที่เลือกแผนการศึกษา ก2 หรือ ก3 วัสดุการศึกษาจะให้บริการแบบ E - Book  แต่หากต้องการวัสดุการศึกษาที่รูปเล่ม จะต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อเข้าเลือกแผนการศึกษา จะมีคำชี้แจงแจ้งให้ทราบแล้ว

         และเบื้องต้นคุณลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10111 , 10151  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 โดยเลือกแผนการศึกษา ก2 ทั้ง 2 ชุดวิชา และไม่ได้สั่งซื้อวัสดุการศึกษาที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม ดังนั้นจะไม่มีการจัดส่งวัสดุการศึกษาให้

          เข้าไปใช้บริการ E - Book  ตามที่แนบ https://elearning.stou.ac.th/  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา