เหตุใดถึงยกเลิกการจัดส่งเอกสาร

เนื่องจากผมมีเอกสารที่ต้องได้รับจำนวน 2 วิชา รหัสวิชา 41201 และ 41213 ทั้งนี้ วิชาดั่งกล่าวได้ชำระค่าวัสดุทางการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ไดรับเอกสาร ทั้งนี้ เมื่อเข้าไปเช็คใน แอพ STOU SISA ขึ้นว่ายกเลิก อยากจะสอบถามทางมหาวิทยาลัยว่า เหตุใดจึงยกเลิก แล้ววัสดุจะได้เมื่อไหร่ครับ

เรียน   คุณชนาธิศ  

         มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดเตรียมวัสดุการศึกษาชุดวิชา 41201 , 41213  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตามขั้นตอน หากเรียบร้อยแล้ว จะทยอยจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

         และต้องขออภัยกรณีระบบมีปัญหา คุณจึงตรวจสอบขอมูลยกเลิกการจัดส่งวัสดุการศึกษาครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ