เกรดยังไม่ออก จะขยายลงสอบซ่อมไหมครับ

สอบถามครับ เกรดเหลือยังไม่ออกอีก1 วิชา คือวิชา กฎหมายระหว่างประเทศ ถ้าผลสอบซ่อมออกมาว่าตก จะขยายเวลาลงทะเบียนสอบซ่อมไหมครับ

เรียน   คุณลัทธพล

         กรณีประกาศผลการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ล่าช้า  มหาวิทยาลัยจะให้ลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2565 ภายหลังจากหมดเขตลงทะเบียนสอบซ่อมได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา