ขอเอกสาร มสธ.13

ได้ส่งคำร้องขอเอกสาร มสธ.30 ทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 อยากจะทราบว่าจะได้รับเอกสารภายในระยะเวลากี่วันหลังจาก มสธ ได้รับเอกสารครับ

เรียน   คุณพงษ์ศักดิ์  

         ได้รับคำร้องชอ มสธ.13 ของคุณแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอน ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควร หากเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ