บัตรสัมฤทธิบัตร รุ่น 121

สอบถามครับ สัมฤทธิบัตร รุ่น121 รหัส 9654013953 ผมยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาสัมฤทธิบัตร เลยครับ
ไม่ทราบว่าจัดส่งยังครับ

เรียน   คุณนนทวัฒน์  

          ได้จัดส่งบัตรประจำตัวผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 121 รหัสประจำตัว 9654013953  ให้กับบริษัทไปรษณีย์ไทย เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2566  เพื่อดำเนินการจัดส่งของบริษัทฯ แล้ว โดยมีเลขไปรษณีย์รับรอง RK 366229273 TH  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา