ตรวจสอบการขอ มสธ.13 ครับ

ตรวจสอบการขอ มสธ.13 ครับ อยากทรายว่าได้รับเรื่องหรือยัง

เรียน   คุณอรรถพล  

         ได้รับคำร้องขอ มสธ.13 ของคุณแล้ว  อยู่ระหว่างตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอน หากเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา