เกรดยังไม่ออก

ยังมีวิชาที่ยังเกรดไม่ออกไหมครับ พอดีผมยังออกไม่ครบอีก 1 วิชาครับ วิชา กฎหมายระหว่างประเทศ

เรียน   คุณลัทธพล  

          ชุดวิชาที่ยังไม่ประกาศในภาคการศึกษาที่ 1/2565 มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบ และประมวลผลชุดวิชาดังกล่าว ซึงผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา