การสมัครเรียนใหม่/การเทียบโอนชุดวิชา

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ
พอดีว่าลงเรียนนิติศาสตร์ไว้เมื่อปี58 สอบผ่านไปประมาณ 5ชุดวิชา แล้วหยุดเรียนไป ตอนนี้น่าจะพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว แต่คิดว่าจะลงเรียนใหม่ อยากทราบว่า ต้องสมัครใหม่เลยใช่ไหมคะ แล้วยังเทียบโอนวิชาได้อีกไหมคะ จะลงเรียนในสาขาวิชาอื่นค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

เรียน   คุณณัฐธิดา  

         คุณไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนลาพักการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2560 - 2/2565 (รวม 11 ภาคการศึกษา) ถือว่าได้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว

          แต่หากประสงค์จะศึกษาต่อเมื่อพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เช่นเดียวกับนักศึกษาใหม่โดยทั่วไป และเมื่อได้รับการตอบรับการเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว สามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาที่เคยสอบผ่านจากหลักสูตรเดิมและมีในหลักสูตรใหม่ได้ทุกชุดวิชา โดยใช้แบบฟอร์ม มสธ.19 พร้อมแนบสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  และชำระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท ไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการให้ต่อไป ซึ่งสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่มีสิทธิโอนได้ด้วยตนเองโดยการนำชุดวิชาที่สอบผ่านตรวจสอบกับชุดวิชาที่ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่  หากมีชุดวิชาที่ตรงกันสามารถขอโอนชุดวิชานั้นๆ ได้ โดยดำเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเป็นต้นไป

           กรณีของคุณหากต้องการผลการเรียนทั้งหมดของรหัสประจำตัวนักศึกษาเดิม เพื่อใช้ประกอบการขอโอนชุดวิชา ขอให้ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน) ตามแบบฟอร์ม มสธ.30 และจัดส่งรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 50 บาท  ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการให้ต่อไปครับ

             Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา