การสมัครเป็นนักศึกษา

อาจารย์ครับสอบถามครับว่าจบนิติศาสตร์ลงสมัครเรียนสาขาการจัดการ เอกการจัดการภาครัฐและเอกชนได้ไหมครับ หรือว่าลงเรียนสาขาไหนดีครับ แต่ขณะนี้ผมยังรอมสธ 14 อยุู่ครับ

เรียน   คุณนิติรัฐ

          หากมีคุณสมบัติของสาขายวิชานั้นๆ กำหนด สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสาขาวิชานั้นๆ ได้ ทั้งนี้จะต้องให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา และคุณมีรายชื่อเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จึงจะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา