ลาออกไปแล้วจะสามารถสมัครเป็นนักศึกษาปี2566ได้ไหมคร

ลาออกเมื่อปีที่แล้วยังสามารถสมัครเป็นนักศึกษาในปี2566ได้ไหมครับ

เรียน   คุณปุญญพัฒน์    รหัสประจำตัวนักศึกษา  6250020366

         คุณได้ยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา และได้รับการอนุมัติลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้ว ดังนั้นคุณสามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ได้เช่นเดียวกับนักศึกษาใหม่ทั่วไปได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา