ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผิด

เหมือนว่าไปรษณีย์จะลงทะเบียนให้ผิด
คือว่าเราจะลงทะเบียนสัมฤทธิบัตรแต่เหมือนว่าไปรษณีย์จะลงทะเบียนให้ผิดประเภทเราสมัครสัมฤทธบัตรรุ่น121ไปเมื่อปลายปีนะ

เรียน   คุณรัชนันท์  

          ตอบรับเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 122  รหัสรุ่น 653  ให้คุณเป็นที่เรียบร้อยร้อยแล้ว โดยมีรหัสประจำตัวผู้เรียน 9652017881  นี้แล้ว  ไม่สามารถขอเปลี่ยนรุ่น หรือขอยกเลิกการสมัครเรียนโครงการสมฤทธิบัตรได้แล้วครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา