สมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1/2566

ขอสอบถามค่ะ กรณีที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้วในปี 1/2565 อยู่ระหว่างรอทางสภาอนุมัติจบ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ปี 1/2566 ได้เลยใหมคะ (หากใช้วุฒิการศึกษาอื่นที่มีอยู่แล้วค่ะ)

เรียน   คุณพรทิพย์

         จะต้องรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา และคุณมีรายชื่อเป็นผู้ที่สำเร็จการสำเร็จการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงจะสามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เช่นเดียวกับนักศึกษาใหม่ต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา