สัมฤทธิ์บัตร

การวัดผลฯ แตกต่างกับการเรียนในหลักสูตรหรือไม่ มีการสอบซ่อมหรือไม่

เรียน   คุณธีรวัฒน์ 

         การวัดผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร จะเหมือนกับการวัดผลการสอบระดับปริญญาตรี  เนื่องจากเป็นการนำชุดวิชาที่เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี มาให้บริการทางวิฃาการแก่บุคคลทั่วไป และนักศึกษาทีสนใจต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร จะไม่มีการสอบซ่อมครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา