สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียน

ขออนุญาตสอบถามค่ะอาจารย์ ถ้าอยากลงทะเบียนเรียนมากกว่าปีการศึกษาละ6วิชา สามารถลงทะเบียนได้แบบใดคะอาจารย์

เรียน   คุณกัญญารัตน์

         มหาวิทยาลัยมีโครงการสัมฤทธิบัตร ซึงนำชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มาให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาเพิ่มเติม และหากสอบผ่าน สามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาเข้าหลักสูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษาได้ หากชุดวิชานั้นๆ มีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรทีสาขาวิชากำหนด โดยจะมีค่าธรรมเรียนการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมได้)  ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ได้สำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น 

          ข้อควรระวัง - โครงการสัมฤทธิบัตร จะเป็นการนำชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มาให้บริการทางวิชการ ดังนั้นหากจะลงทะเบียนเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร จะต้องตรวจสอบชุดวิชาที่ต้องการเรียน มิให้มีวัน เวลา สอบตรงกับชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี ด้วยครับ

          ศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร ได้จาก https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp  นี้ครับ

   

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา