ป.บัณฑิต

จากทางที่ มหาลัยขยายเวลารับสมัครใหม่ อยากทราบว่า เปลี่ยนเป็นประกาศผลคัดเลือกวันที่เท่าไหร่ค่ะ เพื่อเป็นเเนวทางวางเเผนการศึกษา ค่ะ ขอบคุณ ค่ะ

เรียน   คุณรัตนาวดี  

         กรณีนักศึกษาระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้สอบถามกิจกรรมที่เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษาระดับปริญญาโท ไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 02 504 7560 – 4  ในวัน เวลา ราชการ หรือสอบถามผ่าน Facebook สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้อีกช่องทางหนึ่ง  หรือตามที่แนบ https://ogs.stou.ac.th/apply-graduate/  นี้

         และต้องขออภัยที่ไม่สามารถตอบ หรือชี้แจงรายละเอียดในระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ชัดเจนได้  เนื่องจากช่องทางนี้จะให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตร และโครงการสัมฤทธิบัตร  ครับ

    

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา