สมัครนักศึกษาใหม่

คู่มือสมัครนักศึกษาใหม่ตอนนี้มีขายที่ไหนบ้างครับ

เรียน   คุณธีระพล

          เบื้องต้นมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดจำหน่ายระเบียบการสมัคเรียน แต่ให้สมัครเรียนผ่านออนไลน์ หรือ Download  เอกสารสมัคร และจัดส่งทางไปรษณีย์ครับ

           ช่องทางสมัครเรียน มสธ.ตามที่แนบ https://apply.stou.ac.th/  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา