การลงทะเบียน

การลงทะเบียน ภาค 1/2566
สำหรับนักศึกษาเก่า เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่คะ

เรียน   คุณภรปภัช  

          จะเปิดรับลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันที่ 1 ก.ค.2566 - 1 ส.ค.2566 ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา