ลงทะเบียนเรียนไม่ทัน

ผมลงทะเบียนเรียน2/2565 ไม่ทันทำใงดีครับ

เรียน   คุณต้นตระการ

         หมดเขตการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 แล้ว ให้ลงทะเบียนลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาภาคการศึกษาดังกล่าว จำนวน 500 บาท ผ่านธนาคารหรือผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ

         Download แบบฟอร์มลงทะเบียนได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp   นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา