วัสดุการศึกษา

พอดีทะเบียนเรียนเพิ่ม ปีการศึกษา 2/2565 ไปเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 66 ครับ จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าจะสามารถเช็ค สถานะวัสดุการศึกษาได้ตรงหรอครับ

เรียน   คุณตนุวร

          เบื้องต้นได้รับข้อมูลลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 10152  ภาคการศึกษาที่ 2/2565 แต่ไม่สามารถรับลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาได้  เนื่องจากไม่พบข้อมูลลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาดังกล่าว

          กรณีของคุณหากประสงค์จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10152 ภาคการศึกษาที่ 2/2565  ให้ชำระเงินเพิ่มเติมจำนวน 500 บาท ผ่านช่องทางที่ลงทะเบียนเดิม และแจ้งขอเปลี่ยนการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา เป็นการลงทะเบียนเรียน 10152 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 พร้อมกับได้ชำระเงินเพิ่มเติมแล้วเมื่อวันที่ .....  ผ่านช่องทางนี้ เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา