ต้องชำระเพิ่มไหม

สวัสดีครับ
ตอนผมลงทะเบียนสมัครเป็นนักศึกษา 1/2566 ชำระครั้งแรกแล้ว ชำระค่าอุปกร์ วัสดุการเรียนแล้ว พอถึงเวลาที่ต้องเลือก ก1 ก2 และ ก3 ต้องชำระเงินอีกไหมครับ

เรียน   คุณศรัณย์

         ภาคการศึกษาที่ 1/2566 หากเลือกแผนการศึกษา ก2 หรือ ก3 จะไม่จัดส่งวัสดุการศึกษา แต่จะให้บริการแบบ E - Book แทน แต่หากต้องการวัสดุการศึกษาที่เป็นรูปเล่ม จะต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม ซึ่งจะแจ้งไว้เมื่อเข้าระบบเลือกแผนการศึกษา  อย่างไรก็ตามเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดให้เข้าเลือกแผนการศึกษาแล้ว ขอให้อ่านคำชี้แจง และหมายเหตุให้เข้าใจ และพิจาณาให้รอบคอบ เนื่องจากหากเลือกแผนการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ครับ

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา