ลาพักการเรียน

ในการลงทะเบียนลาพักการเรียน ต้องระบุวิชาที่ต้องการพักหรือไม่ เพราะไปชำระเงินไม่ผ่านค่ะ เจ้าหน้าที่บอกว่ากรอกข้อมูลในช่องไม่ครบ

เรียน   คุณสุนิตา  

          กรณีลงทะเบียนลาพักการศึกษา ในแบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านธนาคารหรือผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย  ช่องตั้งแต่ (5) จำนวนชุดวิชา - (8.1) ชื่อ/รหัสชุดวิชา  ไม่ต้องกรอกเลขใดๆ แต่หากเจ้าหน้าที่พบปัญหาไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ให้กรอกเลข 0  ทุกช่องที่ได้กล่าวข้างต้นครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา