ลาพักการศึกษา

ลาพักการศึกษาไปตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2564 และขาดเรียนไปโดยไม่ได้ลาพักในภาคการศึกษาอื่นๆ มีคำถามดังนี้ค่ะ
1. ถ้าอยากกลับมาเรียนอีกในภาคการศึกษา 1/2566 ต้องทำอย่างไรคะ
2. ชุดวิชาที่ลงไว้เมื่อภาคการศึกษา 2/2563 แต่ขาดสอบ จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่โดยชำระค่าวัสดุ/หนังสือเต็มจำนวนหรือไม่คะ?

เรียน   คุณพิมพ์พินันท์  

          เบื้องต้นไม่พบข้อมูลลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 - 2/2565 (รวม 3 ภาคการศึกษา) หากประสงค์จะศึกษาต่อในสถานภาพนักศึกษาเดิม  ให้ลงทะเบียนลาพักการศึกษาดังกล่าว ภาคการศึกษาละ 500 บาท ผ่านธนาคารหรือผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย โดยด่วน และเมื่อคืนสถานภาพนักศึกษาแล้ว ให้รอลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป

         สำหรับชุดวิชาที่สอบไม่ผ่าน หรือขาดสอบ  ให้นำไปลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปที่เปิดการสอน โดยไม่ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษา ยกเว้นหากชุดวิชานั้นๆ มีการปรับปรุงวัสดุการศึกษา จะต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาชุดวิชานั้นๆ ใหม่ด้วยครับ

         Download แบบฟอร์มลงทะเบียนได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา