เรื่องขอเงินคืน ส่วนเกินจากการลงทะเบียน

ได้ทำการส่งเมล์ไปทาง re.reoffice@stou.ac.th เมื่อวันที่ 2 พ.ค.66 แต่ไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใดค่ะ

เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ แจ้งมาว่า ได้ชำระเงินค่าหนังสือเรียนวิชา 32324 ซึ่งในวิชาดังกล่าว ยังไม่ได้มีการปรับปรุงหนังสือ จึงให้ดำเนินการติดต่อเพื่อ ขอคืนเงิน ชำระไปเมื่อ 15 ก.พ.2566 ค่ะแต่สลิปการชำระที่ Counter Sevice ไม่ได้เก็บไว้ค่ะ ส่วนเอกสารใบเสร็จรับเงิน ยังไม่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัยเลยค่ะ จึงขอให้หลักฐานสถานะการ ชำระสำเร็จจากทางหน้าเว็บไซต์ http://cs.stou.ac.th/register/Status.aspx ของทางมหาวิทยาลัยแทนค่ะ

ที่อยู่ในการติดต่อกลับค่ะ
น.ส.ศรัญยา สะอาดละออ
106/53 หมู่บ้านพูลศรี หมู่1 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.064-1424944

เรียน   คุณศรัญยา  

          เจ้าหน้าที่ E - mail ได้ตอบกลับคำถามของคุณเรื่องการคืนเงินจำนวน 800 บาท เมื่อวันที่ 2 / 5 / 2566 แล้ว โดยแจ้งไปยังกองคังของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว  ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควร หรือภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทะเบียนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2565 แล้วครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา